børnetestamenter

For deres skyld

Hvad er et børnetestamente?

forældremyndighedssag

Et børnetestamente er din mulighed for at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør inden barnet er fyldt 18 år.

Et børnetestamente kan være svært at snakke om, og det er en speciel samtale, hvor man skal tage stilling til nogle ubehagelige ting. Vi anbefaler altid, at man tager en rigtig god snak med den eller dem der skal tage sig af barnet, hvis det utænkelige sker, således at de er forberedte på, og ved hvad I ønsker

forældremyndighedssag

Hvorfor et børnetestamente?

Der kan være forskellige situationer, hvor man som forælder har behov for, at få udtrykt sit ønske til, hvem der skal have forældremyndigheden. Især hvis man er enlig forælder, kan det være en god idé at få skrevet dine ønsker ned.

Mange familier i dag består af dine, mine og vores børn. Det gør også, at nogle børn måske ikke længere bor sammen med begge deres forældre. Som udgangspunkt vil forældremyndigheden overgå til den anden forælder, så længe I har fælles forældremyndighed, eller hvis barnet har kontakt med den anden forælder, selvom forældremyndigheden er din alene. Der kan dog være årsager til, at man ønsker at forældremyndigheden skal gå til en anden person. Det kunne eksempelvis være en nuværende ægtefælle.

Et børnetestamente er ikke juridisk bindende, forstået på den måde, at det er Familieretshuset der tager stilling til, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet. Men hvis der foreligger et børnetestamente, vil dette komme med i betragtning, når Familieretshuset skal træffe afgørelse om dette.

Hvad kan vi hjælpe med?

Hos HB Law, kan vi udfærdige et børnetestamente for jer, hvor vi skriver jeres ønsker ned til, hvad der skal ske med forældremyndigheden i forhold til jeres barn, hvis I dør inden barnet er fyldt 18 år.

Et børnetestamente kan man lave sammen med et almindeligt testamente, eller for sig selv. Ved at lave det sammen med et almindeligt testamente, kan man få det underskrevet ved notaren, og derved opbevaret i notararkivet, således at det kommer til kendskab ved dødsfald. Det smarte her er også, at man i notartestamentet kan bestemme, om der fra boet skal følge en sum penge med til den person, der skal tage sig af barnet.