Familieret

For dine nærmeste

samejekontrakter

Samejekontrakter

En samejekontrakt er et juridisk dokument, der skrives, når man som ugifte samlevende, venner eller familie køber fast ejendom sammen. Det er altså en kontrakt der er tiltænkt jer som ejer noget sammen.

Børnetestamente

Et børnetestamente er din mulighed for at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn, hvis du går bort inden barnet er fyldt 18 år. Et børnetestamente kan være svært at snakke om, og kan være en speciel samtale, hvor man skal tage stilling til nogle ubehagelige ting. Vi anbefaler altid, at man tager en rigtig god snak om, hvilke muligheder der foreligger med et børnetestamente.

børnetestamente
hvem arver når man er afdød

Testamenter

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som fortæller noget om, hvad du ønsker der skal ske med din formue og dine ejendele, den dag du går bort. Et testamente er altså en måde at fordele din formue og dine ejendele på, efter hvad du ønsker, og ikke bare efter arvelovens regler.

Fremtidsfuldmagt

Har du nogensinde tænkt på, hvem der kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, der gør at du ikke selv længere kan?

De fleste af os tror, at vores ægtefælle, vores samlever eller vores voksne børn pr. automatik kan agere på vores vegne, hvis vi, af en eller anden årsag, ikke længere er i stand til det. I virkeligheden er det ikke så nemt.

fremtidsfuldmagt
Ægtepagt

Ægtepagter

Når man gifter sig med sin eneste ene, indgår man samtidig det som vi, i juridisk sprog, kalder for et formuefællesskab. Det betyder, at hvis man ender med at skulle skilles eller ved et dødsfald, så skal man dele sin formue med den anden ægtefælle, med mindre at der bliver indgået en ægtepagt inden ægteskabet.

Uskiftet bo

At sidde i uskiftet bo betyder, at den efterladte ægtefælle får råderet over den anden ægtefælles formue, når denne er gået bort. Det betyder i praksis, at arven efter førstafdøde ægtefælle, ikke skal fordeles mellem børnene med det samme.

uskiftet bo
forældremyndighed

Forældremyndighedssager

En sag om forældremyndighed over jeres fælles barn er en tvist som opstår, hvis I som forældre ikke kan blive enige om forældremyndigheden. Som udgangspunkt, hvis I har boet sammen da barnet blev født (eller op til 10 måneder før) eller er gift, har I fælles forældremyndighed over jeres barn.

Samlevertstamente

Der findes et almindeligt samlevertestamente og et udvidet samlevertestamente. Et almindeligt samlevertestamente kan oprettes hvis man ikke opfylder betingelserne for et udvidede samlevertestamente.

Samlevertstamente
samvær

Samværssager

Et barn har ret til begge sine forældre. Det betyder, at barnet har ret til samvær med den forælder som barnet ikke bor hos.

Bopælssager

En bopælssag er en sag, hvor I enten er enige eller uenige om hvor barnet skal bo. I dag kan den ene forælder have bopælen, eller man kan have delt bopæl. Ved delt bopæl forstås det således, at den ene forælder ikke på egen hånd kan beslutte hvor i landet barnet skal bo, eller hvilken skole barnet skal gå på.

bopæl