forældremyndighedssager

For deres skyld

Hvad er en forældremyndighedssag?

forældremyndighedssag

En sag om forældremyndighed over jeres fælles barn opstår, når I som forældre ikke kan blive enige om forældremyndigheden. Som udgangspunkt, hvis I har boet sammen da barnet blev født (eller op til 10 måneder før) eller er gift, har I fælles forældremyndighed over jeres barn. Men hvis en af jer ønsker at have fuld forældremyndig over barnet, og den anden part ikke er enig i det, så opstår der en konflikt. 

Forældremyndigheden er den som gør, at I kan bestemme over jeres barn, f.eks. i forhold til at barnet skal have et pas, hvilken skole barnet skal gå på osv.

forældremyndighedssag

Hvorfor ender det med en forældremyndighedssag?

Efter at man som voksne, vælger at gå fra hinanden, kan man nogle gange ende med at være så uenige om de beslutninger der skal træffes for ens barn, at den ene part ansøger om at få ændret forældremyndigheden. Det kunne for eksempel være, at den ene forælder ikke ønsker at barnet skal have et pas, eller hvilken skole barnet skal gå på. Det kan også være at konfliktniveauet er så højt, at der ikke kan samarbejdes omkring barnets behov.

En sag om forældremyndighed skal startes i Familieretshuset, hvor man på deres hjemmeside under blanketter, kan finde ansøgningsblanketten til ændring af forældremyndighed. Herefter vil parterne blive indkaldt til et møde, for at se om det kan løses. Hvis den ene part fastholder sit ønske om ændring, vil sagen blive sendt til Familieretten.,

Hvad kan vi hjælpe med?

HB Law står klar med rådgivning før sagen starter i Familieretshuset. Vi kan hjælpe med at udarbejde ansøgningen og eventuelt klage, hvis der er brug for dette.