Fremtidsfuldmagter

For din partners skyld

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

love, died, cross-699480.jpg

Har du nogensinde tænkt på, hvem der kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, der gør at du ikke selv længere kan?

De fleste af os tror, at vores ægtefælle, vores samlever eller vores voksne børn pr. automatik kan træffe beslutninger på vores vegne hvis uheldet er ude, men i  virkeligheden er det ikke så nemt. Ægtefællen/samleveren vil hverken kunne sælge jeres bolig, eller for eksempel låne penge i friværdien i boligen, for at kunne finde et sted, der måske passede bedre til din situation og dine behov. Endvidere kan de ikke deltage i medicinske beslutninger, og derfor kan du måske ikke få den pleje i er blevet enige om.

Som reglerne er i dag, er det nemlig begge parter der skal skrive under før man kan foretage overnævnte dispositioner.

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv  bestemme, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du en dag ikke kan selv.

Der kan laves fremtidsfuldmagt, der gælder for dine økonomiske forhold alene, dine personlige forhold eller en kombination af begge.

love, died, cross-699480.jpg

Hvorfor en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt hjælper dig med at bestemme hvad der skal ske, hvis uheldet er ude, og du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser.

Det smarte i en fremtidsfuldmagt er, at du kan give din ægtefælle (og/eller børn) ret til at bestemme for dig hvis du ikke selv kan.

Ved dine personlige forhold forstås forhold, der omhandler f.eks. medicin, behandlinger, offentlig støtte mm. Ved økonomiske forhold forstås bankforhold, betaling af regninger mm.

Vi anbefaler, at man opretter en fremtidsfuldmagt til både økonomiske- og personlige forhold, men der er ikke noget i vejen for at oprette en fremtidsfuldmagt, som kun omfatter økonomiske forhold eller kun omfatter personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt træder ikke automatisk i kraft. Hvis der er behov for at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, skal der sendes en ansøgning til Familieretshuset sammen med en lægeerklæring. Familieretshuset tager så stilling til ansøgningen. Det er din sikkerhed for, at fuldmagten kun træder i kraft, når det er absolut nødvendigt.

Hvad kan vi hjælpe med?

HB Law rådgiver jer og hjælper jer med at finde lige præcis den form for fremtidsfuldmagt der passer til jeres familie. Vi opretter fremtidsfuldmagten for jer og hjælper med tinglysning.

En fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er tinglyst og dernæst underskrevet ved en notar.