Vil jeres virksomhed have en GDPR-ekspert ved hånden?

Vores kernekompetence er GDPR som vi ånder og lever for.

Vi hjælper jer sikkert igennem junglen af GDPR-reglerne, så I kan få ro i maven, og gøre det som I er bedst til, nemlig at koncentrere jer om jeres virksomheds kernekompetencer.

Hvad kan vi?

GDPR-Rådgivning

Vi yder din virksomhed GDPR-rådgivning, så I får en forståelse af, hvad jeres virksomhed er forpligtet til så i overholder GDPR.

Igennem vores rådgivning vil vi kunne hjælpe jer med at styre processen, så I får jeres GDPR-dokumentation på plads.

Vi er altid opdateret på, hvad der rører sig indenfor GDPR-feltet, og på den måde vil jeres virksomhed kunne drage fordel af vores ekspertise, og være sikker på at I bliver ved med at være compliant.

DPO Ydelse

Offentlige myndigheder og nogle private virksomheder er forpligtet til at have en Data Protection Officer (DPO).

Alle kan dog udpege en DPO, men så er man bundet af de samme forpligtelser som de virksomheder og myndigheder som er forpligtet til at have en DPO.

 

En DPO er den som skal rådgive virksomheden/myndigheden i deres daglige GDPR-arbejde.

DPO´en skal inddrages når ny teknologi skal implementeres i virksomheden/myndigheden, så man er sikker på, at den nye teknologi overholder lovgivningen.

DPO rådgiver også om de forskellige procedurer, som er forbundet med GDPR-arbejdet samt rådgiver i forbindelse med at der udføres interne kontroller.

DPO rådgiver om databehandleraftaler og tilsyn af databehandlere.

GDPR Kurser

Vi yder kurser for virksomheder, myndigheder eller andre som arbejder med GDPR.

På vores kurser vil kursisten blive klædt på til at arbejde med GDPR i virksomhedsregi.

På vores kurser vil man bl.a. lære om:

  • Baggrunden for GDPR
  • Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
  • Hvad er en personoplysning?
  • Hvad er en behandling?
  • Hvad er forskellen mellem dataansvarlig og databehandler
  • Hvad er man forpligtet til som virksomhed/myndighed?
  • Hvordan arbejder man med GDPR i praksis?
  • Med mere

Kurset har en varighed på 6-7 timer inkl. pauser.

Kursisten vil få dokumentation på, at denne har færdiggjort kurset.

Vil I høre mere, så kontakt os endelig.

Priser

GDPR-rådgivning

timepris 1250 kr.

Fast tilknyttet GDPR-konsulent

Hvis jeres virksomhed har brug for en GDPR-konsulent, som er til rådighed, så vil det rigtige være at få en fast månedlig pris.

På den måde, så har I budget sikkerhed, og på samme tid har I sikret at I altid har en GDPR-rådgiver lige ved hånden.

månedligt abonnement fra 1250 kr.

DPO Ydelse

Vi varetager opgaven som ekstern DPO for jeres virksomhed. Læs mere om DPO ydelsen her

månedligt abonnement fra 3000 kr.

GDPR Kurser

Vi klæder kursisten på til at kunne arbejde med GDPR i virksomhedssammenhæng. Læs mere her

Pris pr. kursist 5.995 kr. inkl. forplejning.

Projekter

Skal din virksomhed i gang med et større GDPR-projekt, så er det også noget som vi kan klare.

Priser på projekter afhænger størrelsen på projektet, hvorfor der gives en projektpris efter aftale.

Alle priserne er ex. moms

Hvilken værdi bringer GDPR?

At have styr på GDPR er et kvalitetsstempel.

Det viser, at jeres virksomhed er seriøs, og går op i at overholde lovgivningen, hvilket også gør, at virksomheden undgår sanktioner.

Det indgyder tillid, at virksomheden sætter en ære i ordentlighed.

Vi har erfaret, at flere myndigheder og virksomheder sætter det som et krav for et samarbejde, at GDPR-dokumentationen er på plads.

Er jeres virksomhed GDPR klar?

Tag vores test, og se hvor langt I er med jeres GDPR

SÅdan virker det

Testen er udformet således, at I kan få en lille idé om, hvilke punkter som I som virksomhed skal have styr på.

Da GDPR er af en stor størrelse, så er det ikke alle punkter som vi kan have med.

Testen består af seks ja/nej spørgsmål.

Efter at have svaret på spørgsmålene, så vil der komme et svar på, hvordan I står i forhold til de punkter, som spørgsmålene repræsenterer.

gdpr test

Konakt

Kontakt os på en af nedenstående måder eller brug kontaktfelterne til højre, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

HB Law GDPR Test
1.Opfylder I oplysningspligten?
Oplysningspligten betyder, at I skal informere de personer hvis personoplysninger I behandler om, hvilke oplysninger I har på dem, til hvilket formål, hvor længe I har deres oplysninger inden de slettes mm.
2. Ved I hvor I har – og hvilke – personoplysninger i jeres virksomheder?
Typisk ved man, hvor man har personoplysninger liggende, når man har kortlagt alle sine systemer, både digitalt og fysisk.
3. Har I indgået databehandleraftaler med jeres databehandlere?
Det kræves – ifølge databeskyttelsesforordningen – at man indgår databehandleraftaler med dem, som er ens databehandlere.
4. Har i en procedure for sikkerhedsbrud?
Når der forekommer sikkerhedsbrud, så skal virksomhedens have en procedure for at logge sikkerhedsbruddet, samt hvor og indenfor hvilket tidspunkt dette skal anmeldes.
5. Har I oprettet interne kontroller?
Interne kontroller anvendes til at sikre, at ens ansatte følger de retningslinjer som er udstukket med henblik på overholdelse af databeskyttelsesforordningen, samt at behandle personoplysninger med respekt.
6. Har I uddannet/oplyst jeres ansatte?
En del af overholdelse af databeskyttelsesforordningen er at oplyse jeres ansatte om, hvordan jeres virksomhed overholder databeskyttelsesforordningen, og hvad deres rolle er i det.