Handelsbetingelser

AFTALE OM JURIDISK RÅDGIVNING OG KØBS- OG HANDELSBETINGELSER FOR HB LAW ApS (CVR-nr.43143034)

 

DENNE AFTALE OM JURIDISK RÅDGIVNING OG DE FØLGENDE KØBS- OG HANDELSBETINGELSER FOR DEN JURIDISKE YDELSE, SOM HB LAW ApS SKAL LEVERE TIL KLIENTEN UDLEVERES TIL OG ACCEPTERES AF KLIENTEN FØR DEN JURIDISKE RÅDGIVNING YDES I FORBINDELSE MED, AT KLIENTEN GIVER ACCEPT TIL AT BLIVE KONTAKTET AF HB LAW ApS MED HENBLIK PÅ JURIDISK RÅDGIVNING.

Efter ovenstående accept vil din sag blive påbegyndt af en jurist, som forbereder processen for, hvordan dine dokumenter skal udarbejdes, således at det afspejler dine ønsker.

 1. Arbejdets omfang
 • Rådgivning indenfor vores juridiske felter
 • Udarbejdelse og klargøring af juridiske dokumenter
 • Vejledning om eventuel notar/tinglysning
 1. Betaling

Hos HB Law ApS er der faste priser på nogle af vores produkter og timepris for andre. Gældende priser for alle vores juridiske tjenesteydelser kan ses HER. Timeprisen er pr. påbegyndt time.

Når du accepterer prisen på en given tjenesteydelse, acceptere du samtidig at vi påbegynder arbejdet.

På fastprisydelserne sendes en faktura på beløbet, som skal betales inden det færdige produkt udleveres. For arbejde ved timepris sendes faktura med betaling netto 8 dage.

 1. Ingen fortrydelsesret


Der er ingen fortrydelsesret på denne ordre, da vi har påbegyndt leveringen af den juridiske tjenesteydelse i forbindelse med vores telefoniske møde, samt i forbindelse med at du har accepteret tilbuddet og prisen på den ydelse, som vi skal levere til dig enten mundtligt over telefonen eller skriftligt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

Du kan reklamere over rådgivningen ved at skrive til os på kontakt@hb-law.dk
Din reklamation skal indeholde en begrundelse for reklamationen og dine kontaktoplysninger.

 1.  

HB Law har selvfølgelig en rådgiveransvarsforsikring. Vi er forsikret gennem HDI Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland.

 1. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund

Jf. § 2, stk. 4 i lov om juridisk rådgivning skal HB Law ApS oplyse nærmere om vores medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund.

Vores medarbejdere, som foretager den juridiske rådgivning og udarbejdelse af dokumenter er alle færdiguddannet cand.jur. fra enten Københavns-, Aalborg-, Århus-, eller Odense universitet. Vi har enkelte stud.jur.-medarbejdere til diverse administrativ sagsbehandling (ingen dokumentudarbejdelse eller rådgivning).

 1. Privatlivspolitik

Se det her.

 1. Fortrolighed

Hos HB Law ApS er tillid, respekt og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde.

Alle oplysninger modtaget fra dig, eller om dig, bliver behandlet fortroligt og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt, i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne om god skik for juridisk rådgivning, samt national- og EU-rets almindelige regler om persondatabehandling.

 1. Ansvar


HB Law ApS er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. HB Law ApS kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. HB Law ApS’ ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som er anført under “Forsikringssummer”.

HB Law ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside eller vores systemer i øvrigt, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for HB Law ApS’ kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

 

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb hos HB Law ApS eller heraf følgende tvister, herunder denne aftale om juridisk rådgivning/disse købs- og handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Byretten på Bornholm.

 1. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en juridisk tjenesteydelse købt hos HB Law ApS kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr 

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

 1. Ugyldighed


Såfremt en bestemmelse i denne aftale skulle blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

 1. Andre bestemmelser

HB Law ApS tager forbehold for tryk- og prisfejl både i denne aftale/disse handelsbetingelser og på vores hjemmeside www.hb-law.dk

Gældende fra 14.05.2022.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

 

 

HB Law ApS
Krystalgade 1
3700 Rønne.
CVR: 43143034