Ægtepagter

For hver jeres ret

Hvad er en ægtepagt?

ægtepagter

Når man gifter sig med sin eneste ene, indgår man samtidig det som vi, i juridisk sprog, kalder for et formuefællesskab. Det betyder, at hvis ægteskabet ender ved skilsmisse eller ved et dødsfald, så skal man dele sin formue med den anden ægtefælle.

En ægtepagt kan udformes, så den gælder enten ved skilsmisse eller ved både skilsmisse og død.

Du kan læse mere om ægtefælleloven HER

ægtepagter

Hvorfor en ægtepagt?

En ægtepagt kan være smart at oprette, hvis en af ægtefællerne indtræder i ægteskabet med en større formue end den anden ægtefælle. Vi anbefaler, at  den oprettes inden bryllupsdagen, således at I hver især, kan være sikre på at der er enighed om  jeres formue. En ægtepagt indeholder et særeje, der bestemmer hvordan formuen skal fordeles.

Der findes forskellige former for særeje:

Skilsmissesæreje:

Skilsmissesæreje går ud på, at såfremt I bliver skilt kan I gå hver til sit, med hver jeres formue uden at skulle betale den anden. Går den ene ægtefælle bort, vil skilsmissesærejet dog overgå til et formuefælleskab. Det betyder i praksis, at hvis en af jer går bort, skal arven deles med arvingerne ifølge arvelovens regler. Har I fællesbørn kan I altid sidde i uskiftet bo. Såfremt der er særbørn (børn fra tidligere ægteskab) skal der i praksis skiftes bo. Det betyder, at længstlevende ægtefælle skal dele formuen med disse arvinger. Denne form for særeje anbefaler vi stort set aldrig, da det ikke tilgodeser den tilbageværende ægtefælle ved et dødsfald.

Vi anbefaler i stedet for, et fuldstændigt særeje, eller et kombinationssæreje.

Fuldstændigt særeje:

Et fuldstændigt særeje, er som navnet antyder, fuldstændigt. Det vil sige, ved skilsmisse og død indgår formuen ikke i formuefællesskabet og skal derved ikke deles. Her er der altså tale om en skarp opdeling af, hvem der ejer hvad. Ved denne form, skal man ikke bruge sin formue på at betale sin afdøde ægtefælles kreditorer og man skal ikke betale til dennes børn.

Kombinationssæreje – Den mest populære i praksis:

Et kombinationssæreje giver det bedste af skilsmissesærejet og fuldstændigt særeje.

Kombinationssæreje foregår sådan i praksis, at ved skilsmisse beholder I jeres respektive formuer, men ved dødsfald stilles den længstlevende ægtefælle bedst muligt. Det gøres ved, at der ved dødsfald bliver formuefællesskab, og formuen skal dermed deles med livsarvingerne. MEN når det så er sket, så bliver længstlevende ægtefælles formue til fuldstændigt særeje og skal derved ikke deles med arvingerne.

Hvad kan vi hjælpe med?

Det ovenstående kan være ganske svært at forstå. Det er en kringlet verden og det er her vi kommer ind i billedet. HB Law hjælper jer med at finde lige præcis den form for særeje, der passer til jeres familie. Vi opretter dokumentet for jer og får det tinglyst.

Ved særeje kommer der en tinglysningsafgift til staten på 1.750 kr.