Samejekontrakter

For deres skyld

Hvad er en samejekontrakt?

samejekontrakt

En samejekontrakt er et juridisk dokument, der skrives, når man som ugifte samlevende, venner eller familie køber fast ejendom sammen. Det er altså en kontrakt, der er tiltænkt jer som ejer noget sammen.

Samejekontrakten vil typisk indeholde en regulering af jeres forhold herunder, hvordan ejerforholdet er fordelt, hvordan indtægter og udgifter forbundet med ejendommen skal fordeles og om det kræver enighed at foretage væsentlige dispositioner. Ligeledes indeholder samejekontrakten også, hvordan en eventuelt udtrædelse af ejerforholdet skal foregå.

samejekontrakt

Hvorfor en samejekontrakt?

Det er ofte ugifte samlevende, som går fra hinanden, som ender i den ærgerlige situation, hvor der opstår konflikter omkring den fælles bolig.

Der kan opstå uenighed om, hvem der har ret til at blive boende, hvem der skal købes ud, om boligen skal sælges og ved hvilken ejendomsmægler et eventuelt salg skal foregå. Der kan også opstå problematikker, hvor den ene part har erlagt et højere indskud end den anden part, hvor parten ønsker differencen tilbagebetalt.

Med en samejekontrakt, har I de økonomiske og praktiske forhold på plads, således at der ikke er tvivl om fordelingen, hvis samlivet ophører.

En samejekontrakt er ikke anvendelig hvis I er gift. Se i stedet for afsnittet om ægtepagter hvis I er gift.

Hvad kan vi hjælpe med?

HB Law giver jer den bedste rådgivning og finder, sammen med jer, den bedste løsning for lige præcis jeres ønsker til en samejekontrakt. Når løsningen er fundet laver vi samejeoverenskomsten for jer, som i efterfølgende begge skal underskrive.