samlevertestamente

Hvis I er partnere men ikke er gift

Hvad er et samlevertestamente?

Der findes et almindeligt samlevertestamente og et udvidet samlevertestamente.

Et almindeligt samlevertestamente kan oprettes, hvis man ikke opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente.

Ved et almindeligt samlevertestamente kan man  testamentere hele sin formue til sin samlever. Har man  børn, kan man dog kun testamentere ¾ dele af sin formue. Den sidste ¼ er børnenes tvangsarv.

woman 1979272 1920

Såfremt at betingelserne for et udvidet samlevertestamente er opfyldt, kan man testamentere mere af sin arv end ved et almindeligt samlevertestamente. 

For et udvidet samlevertestamente, skal følgende betingelser være opfyldt:

– Boet sammen i mere end 2 år.
– Fælles bopæl, vente, have eller have haft fælles barn.
– Samlevertestamentet skal være gensidigt.
– Intet udvidet samlevertestamente med andre.
– Man skal kunne indgå ægteskab med hinanden.

Et udvidet samlevertestamente kan udformes, så I næsten arver hinanden som ægtefæller ville gøre.  Her kan man sørge for, at den længstlevende kan arve op til 7/8 af den afdødes formue.

Endvidere opnås ret til arvehenstand, til at forlods udtage genstande, fortrinsret til bestemte ejendele og ret til suppleringsarv.

Ved både almindeligt- og udvidet samlevertestamente skal der dog betales arveafgift af arven.

woman 1979272 1920

Hvad kan vi hjælpe med?

HB Law står klar med rådgivning, og vi udarbejder det samlevertestamente der passer til jeres ønsker.