testamenter

Giver dig ro

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der fortæller noget om, hvad du ønsker der skal ske med din formue og dine ejendele, den dag du eller din ægtefælle dør.

Et testamente er altså en måde at fordele din formue og dine ejendele på, efter hvad du ønsker, og ikke bare efter arvelovens regler. Hvis det er arvelovens regler der træder i kraft, er det dine nærmeste arvinger der arver. Det kan være din ægtefælle, dine børn, forældre osv.

Men har du skrevet et testamente kan du selv fordele den del af din arv, kaldet friarv.

Et testamente er ikke bare et testamente. Der findes testamente for ægtefæller, for enlige og måske for især samlevende. Er i ikke gift, er et samlever testamente (og/eller udvidet samlevertestamente) en god ting. Uanset hvor mange år man har boet sammen, bliver man ikke automatisk sidestillet som ægtefolk. Det betyder, at skulle den ene af jer gå bort imens I ikke er gift og der ikke er skrevet testamente, vil den anden part ikke automatisk indgå i arverækken.

børnetestamente
testamenter

Boafgift

Når man går bort, vil der skulle betales en såkaldt boafgift til staten af den arv der overlades til de efterladte. Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. Nedenfor kan du se boafgiftens størrelse: 

Ægtefæller: ingen boafgift.
Ugifte samlevende: 15 % ved et udvidet samlevertestamente.
Børn/forældre: 15 %, dog med undtagelse af bundfradrag.
Andre arvinger: 36,25 %

børnetestamente

Hvorfor skal man skrive testamente?

Et testamente er en god ide at skrive, således at man selv kan bestemme over sin arv, og hvem der skal have hvad.

For at oprette et testamente skal man være fyldt 18 år. Et testamente skal oprettes skriftligt og derefter skal det underskrives. Her kan man vælge et vidnetestamente eller et notar testamente.

Et vidnetestamente er et testamente hvor man, efter at have lavet det skriftligt, beder 2 vidner om at skrive under på testamentet. Derefter opbevarer man selv testamentet, og ved dødsfald skal man så indgive det til skifteretten.

Et notar testamente er et testamente som man, efter at have lavet det skriftligt, printer det ud og får det underskrevet hos en notar (notaren findes i domhusene). Det koster 300 kr. ved notaren. Det ene eksemplar vil så blive opbevaret i notararkivet, og skifteretten vil få automatisk besked om at der forefindes et testamente, ved dødsfald.

Hvad kan vi hjælpe med?

Hos HB Law hjælper vi jer med at skræddersy det testamente der passer til jer. Vi rådgiver jer i øjenhøjde og med et forståeligt sprog, der gør at I kan træffe den bedste beslutning for jeres familie, og hvad der skal ske, når døden indtræffer.