samværssager

Giver dig ro

Hvad er en samværssag?

familieret

Samvær er noget et barn har, med den forælder som barnet ikke bor sammen med. Et barn har ifølge forældreansvarslovens § 19 ret til begge sine forældre. Det betyder, at barnet har ret til samvær med den forælder som barnet ikke bor hos. Det er begge forældres ansvar, at barnet opnår samvær med den forælder som barnet ikke bor hos.

familieret

Hvorfor samværssager?

I samværssager kan I som forældre være både enige og uenige.

Hvis I er enige om samværet for jeres barn, kan I selv lave aftaler om, hvordan det skal foregå.

Her anbefaler vi altid at får skrevet aftalen ned og underskrevet, således at I begge ved, hvad I har at gå ud fra.

Hvis I er uenige, kan der opstartes en samværssag i Familieretshuset via deres hjemmeside.

Her kommer der et større spørgeskema, der skal udfyldes og sendes ind. Derefter får den anden forælder besked om ansøgningen og I vil blive indkaldt til et møde.

Samværsmodellerne er mange, og det kan være en udfordring at finde den, der passer bedst.

Samværssager kan, hvis I ikke bliver enige i Familieretshuset, indbringes for Familieretten.

Hvad kan vi hjælpe med?

HB Law står klar med rådgivning før sagen starter i Familieretshuset. Vi hjælper med at finde lige præcis den samværsmodel der passer til jer. Hvis I er enige, kan vi hjælpe jer med at udfærdige et samværsdokumentet/er. Er I uenige kan vi endvidere hjælpe med, at udarbejde ansøgningen eller klage over Familieretshusets afgørelse.